Project Description

Frommermann

Frommermann is een Nederlandse close harmonyformatie die in 2005, aanvankelijk enkel bij gelegenheid van het Amsterdamse Grachtenfestival, werd opgericht. Op grond van de positieve reacties op dit eerste optreden, werd besloten een min of meer permanent gezelschap te vormen.